📚 Ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (BMR) είναι η ενέργεια που καίει το σώμα μας προκειμένου να διατηρηθεί στη ζωή. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο για σημαντικές λειτουργίες στο σώμα μας όπως είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας, ο καρδιακός μας παλμός, η διατήρηση της αναπνοής μας και η λειτουργία του κεντρικού νευρικού μας συστήματος.

📚 Ο BMR μπορεί να υπολογισθεί με τη χρήση της 🔸️άμεσης θερμιδομετρίας (μέσω παραγωγής θερμότητας από το σώμα) ή της 🔸️έμμεσης θερμιδομετρίας (υπολογίζεται μέσω πρόσληψης οξυγόνου και παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα). Ωστόσο, πολύ συχνά χρησιμοποιούνται 🔸️ειδικές εξισώσεις για τον προσδιορισμό του BMR.

Η τιμή του BMR επηρεάζεται από:
1️⃣Τη σύσταση του σώματος. Τα άτομα με υψηλότερη μυϊκή μάζα έχουν υψηλότερο βασικό μεταβολικό ρυθμό σε σχέση με τα άτομα που έχουν χαμηλότερη μυϊκή μάζα.
2️⃣Το φύλο. Κατά την εφηβεία που μεταβάλλεται η σύσταση του σώματος, αυξάνεται η λιπώδης μάζα και η μυϊκή μάζα στα κορίτσια και τα αγόρια αντίστοιχα.
3️⃣Τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός αυξάνεται σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
4️⃣Το τραύμα και την ασθένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο BMR αυξάνεται.
5️⃣Την ηλικία. Ο BMR φαίνεται να μειώνεται 3-5% ανά δεκαετία.
6️⃣Την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό. Κατά αυτές τις περιόδους ο βασικός μεταβολικός ρυθμός αυξάνεται.
7️⃣Ορμονικές διαταραχές.
8️⃣Περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως είναι η καφεΐνη, κάπνισμα και η άσκηση.

Recommended Posts